Bu yazı dizimiz İK’da yönetici pozisyonunda çalışmaya başlayacaklar ve çalışan meslektaşlarımız için kaleme alınmış olup ilk konumuzda İnsan Kaynakları Politikası’na değinmeye çalışacağım.

İnsan Kaynakları Bölümü Yöneticisi olarak ilk işiniz yaptığınız işi, yapacaklarınızı ve bu süreçte hangi süreçleri izleyerek nelerden yararlanacağınızı şekillendirmeniz ve bunu tüm çalışanların anlayacağı bir dilde yayınlamanız gereklidir. Bu açıklamaya en güzel uyan tanım, aslında organizasyonunuzun İK alanında izleyeceği yolda tutmuş olacağınız/olduğunuz fener olan İnsan Kaynakları Politikanızdır.

İK Politikası Neden Vardır?

İK Politikası varlığı ile Organizasyonun çalışanlar için izleyeceği ve izleyeceğini beyan ettiği bir nevi yol haritası olma durumu vardır. En başta her şeyin tanımlandığı ve beyanla sıkı takipçisi olacağınızı bildirdiğiniz beyanname veya bildirge olarak düşünebilirsiniz İK Politikasını.

İK Politikasının Sağladığı Yararlar Nelerdir?

Gerek mevcut çalışanlarınız gerek potansiyel çalışma adaylarınız gerekse paydaşlar ve müşterileriniz nezdinde, organizasyonunuzun İK açısından çalışanları için nasıl bir yol izleyeceğini her daim gösterme, sunma ve inceletme fırsatı sunmaktasınız.

İK Politikası Neler İçermelidir?

Politikanızda aslında tanımladığınız her şey organizasyonunuzun misyon, vizyon ve değerlerinden oluşmakta olup bunları kaynaklarınız olan çalışanlar için nasıl kurguladığınız, geliştirdiğiniz ve şeffaflık gereği paylaştığınız bildirgeler olduğundan;

Genel Olarak;

 • Amacınız,
 • Amaca Ulaşmak İçin İzleyeceğiniz Yollar,
 • Stratejileriniz,
 • Kullanılacak Araçlar,
 • İlkeleriniz,
 • Politikanın Hedef Kitlesi,
 • Politika ile Ulaşmak İstediğiniz Hedefler,

Ek Olarak;

 • Çalışanın Kariyer Yolu,
 • Performans Değerlendirme Süreciniz,
 • Geribildirimler,
 • Etik Kurallarınız,
 • Çalışanlarınıza Yapacağınız Yatırımlar…

İK Politikası Kimler Tarafından, Nasıl Oluşturmalı ve Güncellenmelidir?

İK Politikası geniş katılımlı bir süreçten mutlaka geçmelidir. Bunu gerçekleştirmenin farklı yolları mevcut olmakla birlikte öncelikle ;

Yararlanacağınız kaynaklarınız ;

 • Organizasyondaki Genel Politikalarınız,
 • Misyon, Vizyon ve Değerleriniz,
 • Hedefleriniz,
 • Stratejileriniz,
 • Memnuniyet Anket Sonuçlarınız,
 • Almış Olduğunuz Geri Bildirimler,
 • İK Alanındaki Tecrübeniz,

Kaynaklarınızla birlikte ekipçe yapılacak çalışmalar ile;

 • Yönetim Toplantıları,
 • Yöneticilerle Toplantılar ve Fikir Alışverişi,
 • Çalışanlarla Toplantılar ve Fikir Alışverişi,

Yukarıdaki Kaynak ve Çalışmalar sonucu, Politikanızı geniş katılım ile oluşturup varsa da güncellemiş olacaksınız.

İK Politikası Nerede Bulunmalı ve Paylaşılmalıdır?

İK Politikası bir beyan ve bildirge özelliği taşıdığından hem çalışan, hem potansiyel aday v müşterilerinizin görmesi gerekliliği şirket web sayfalarınızda ve intranet / portallarınızda bulunması herkesin ulaşması açısından daha kolay ve görünür olmasını sağlayacaktır.

Politikanın oluşturulması veya güncellenmesi durumunda; tüm kurgunun organizasyonunuzun misyon, vizyon ve değerleri dikkate alınarak oluşturulması, detay bir çalışma sonucu kurgulanması, her çalışan için kolay ulaşılabilir olması, sade ve anlaşılır olması ile en alttan en üste kadar politikanın sahiplenilmesi için gerekli şartlardır.

 

Özkan BAŞAK

Sevgi ve Saygılarımla,

18.01.2017 İstanbul