Bu yazımda,  çalışanlarımıza ve alt kadrolarda size bağlı ekiplerdeki çalışanlarımıza güven ve delegasyon konularına değineceğim.

Türkçe anlam olarak tam karşılığı bulunamayan ama üzerine çokça konuştuğumuz bir konudur delegasyon. Kavram ile anlatılmak istenen yetkilerin devri, sorumlukların devri ve bu işlem sonucu ile görev verme ve görevlendirmedir.

Günümüz iş dünyasında, İnsan Kaynakları çalışanları ve yöneticileri olarak kavram da bir farkındalık oluşturulmuş olsa dahi halen gerektiği şekilde uygulamaya alınamadığını görmekteyiz. Nedenleri farklılık göstermekle birlikte ben altında güven duygusu olduğunu düşünen ve gözlemleyenlerdenim.

Güven duygusu karşılıklı olsa dahi önce kişinin kendisi ile başlar ve işine olan güveni ile devam eder. İş Hayatındaki güven ise kişinin tecrübelerine, geçmiş iş hayatına, okuduğu bölümlere ve hatta aile hayatına kadar geriye gidebilmektedir.

Yönetici olacak veya yönetici olması düşünülen kişi önce kendisine güven duymalıdır.  Bu duygu ukalalığa kaçmadan öyle güzel hissettirilmelidir ki hem ekibindekiler hem de organizasyondaki herkese bu duygu yayılabilsin. Nasıl mı?

Yönetici Olacaksınız;

 • Neden yönetici olmanız gerektiğine önce kendinizi inandırarak,
 • Bu pozisyon için gerekli eğitimleri aldığınızı aktararak, göstererek,
 • Bilmediğiniz bir şey olduğunda kısa zamanda öğrenerek adapte olabileceğinizi göstererek,
 • Sadece kendi birimlerinizde değil işleyişte diğer birimler hakkında bilgi edinerek,
 • Yorumlama ve raporlamadaki başarılarınızı aktararak,
 • Takım çalışması içinde neler yapabildiğini nasıl yönlendirmelerde bulunabildiğinizi açıklayarak

Yöneticilik Yapmaktaysanız;

 • Yönetici olduğunuz andan itibaren ekibinize güven duygusunu hissettirerek,
 • Onları işi öğrenmeleri ve beraberce geliştirmeleri için cesaretlendirerek,
 • Başarılarında tekil sahiplenmeyip beraber olarak,
 • Hatalarında yalnız bırakmayıp beraber duruş sergileyerek,
 • Her şeyden şüphe eder şekilde değil anlamak için sorular sorduğunuzu belli ederek,
 • Korku kültürü değil takdir kültürünü benimseyerek,

Yöneticinin bunları gerçekleştirebilmesi öncelikle kendisine, tecrübesine ve mevcutta yaptığı işlere güven duyması ile başlar. Emin olun ki kendisine güvenmeyen kişi ekibine de güvenmeyecek ve sürekli kontrol altında tutmak isteyecektir.

Bizler çalışanlarımıza ve alt kadrolardaki diğer çalışanlara hatta yeni başlayanlara güvenmez isek, onların kariyer gelişimleri için işlerimizi öğretmez isek, koltuk korkusu yaşayan yöneticiler olursak bu arkadaşların nasıl ilerlemesini bekleyebiliriz ki.

Yönetici olmak için her işi en iyi uygulayan kişi olmanıza gerek yoktur.

 • Ekibinizdeki farklılıkları, bir harmoni için de yönetebildiğiniz,
 • Bunları yaparken bir yandan sizin de öğrendiğiniz,
 • Onlara göstererek açıklayarak gerekirse defalarca tekrar ederek öğrettiğiniz,
 • Yaptığınız işten keyif aldığınız,
 • Ve zamanı geldiğinde yerinize birini yetiştirdiğiniz zaman yönetici olmuşsunuzdur.

Yerinize birini yetiştirmek için de ;

 • Sizin işlerinizi delege etmeniz,
 • Delege edebilmek için kendisini yetiştirmiş olmanız,
 • Yetiştirmiş olmak için öğretmeniz,
 • Öğretebilmek için karşınızdakine güvenmeniz,
 • Güven duyabilmek için önce kendinize güvenmeniz yeterli olacaktır.

Siz bunları düşünmeye ve uygulamaya başladığınızda bu silsile halinde ekibinize de yansıyacaktır. Ekibinizle kalmayıp diğer birimlere ve organizasyonun geneline de sirayet etmiş olacaktır.

Hepimiz zincirin halkalarıyız ve halkalar ne kadar sağlamsa ancak o kadar kuvvetliyiz…

Kendinizi güçlü halka olarak kabul edip diğer halkaların da güçlenmesi için gerekeni yapmaya başlamanız dileklerimle…

Sevgi ve Saygılarımla,

Özkan BAŞAK

08.04.2017 İstanbul