Bu yazımızda İSG Departmanı / çalışanları ile İK’nın iletişimi üzerinde duracağız.

Yazımızdaki amaç bu departmanın işleyişini incelemek değil, İK ile olan süreçlerinde birlikte nasıl yol alındığını ve ortaklaşa yapılan çalışmaların üzerinde durmaktır.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği (İSG) gerek kavram gerekse mantelite açısından halen istediğimiz yerlerde olmasa da ülkemizde kanun ve çalışma bakanlığının çalışmaları ile etkili bir gelişme göstermektedir. Çalışanlarımız ve bizlerin de ofis, şantiye, lokasyon, fabrika, santral vb. tüm işyerlerindeki çalışmalarında İSG önem kazanmakta ve uyulması gereken yaşam biçimi şekline dönüşmektedir.

İSG Departmanı /Çalışanları ile Nasıl Çalışmaktayız?

 • Çalışanlarımızın iş ortamlarındaki çalışma ve işe gelişlerindeki süreçlerinde,
 • Kanunla tanımlanmış bilgileri paylaşarak, gerekli eğitimler organize ederek,
 • Oryantasyon sürecine İSG’yi de dahil ederek,
 • İSG eğitimi almayan personeli iş başı yaptırmayarak,
 • Çalışanların planlı eğitimleri almasını ve doktor kontrolünden geçmesini sağlayarak,
 • İSG’yi sadece saha değil her türlü çalışma ortamında ön planda tutarak,
 • İşyerinde İşçi Sağlığı açısından Ergonomiye de dikkat ederek,

Ortak Noktalarda Nasıl Buluşabiliriz?

 • Çalışan sağlığı için her türlü önlem ve uygulama ön planda olarak,
 • Ortak alanda İSG ve Çevre Güvenliğini birlikte tanımlayarak,
 • İç Müşteri ve değer olan çalışanın memnuniyeti ölçülmesinde ortak bir çalışma yaparak,
 • Memnuniyet ölçümü ve değerlendirme sonucunda gerekli aksiyonlar için birlikte hareket ederek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği için tesislerdeki eksik ve iyileştirilmesi gerekli alanlarda birlikte tespit ve kontroller yaparak,
 • İş yaşam alanını çalışanın verimliliği için en uygun şekilde birlikte dizayn ederek,
 • Gelen Şikayet, Öneri ve tespitleri beraber değerlendirip çözüm üreterek,
 • İSG’de özendirici ve ödüllendirici politika ve uygulamaları birlikte tasarlayarak,
 • İSG departmanı/Çalışanları ile birlikte çalışıp, iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerini saptayıp ortadan kaldırmaya, iş günü kayıplarını azaltma hedefinden de bahsedebilirsiniz.

İK Olarak Biz Nasıl Destek Verebiliriz?

 • İşe yeni başlayacak çalışanın eğitim ve oryantasyonu için haber vererek hazır olmasını sağlayarak,
 • Yeni çalışanın isim ve unvan bilgilerini doğru ve tam olarak ileterek gerekli ekipmanın sağlanmasını sağlayarak,
 • İşe başlangıç gibi işten ayrılan çalışan hakkında da en hızlı bilgilendirmeyi yaparak,
 • Çalışanlar hakkında sayı ve demografik yapı paylaşımları yapılarak,
 • Oryantasyon süreçlerinde İSG’nin işleyişi ve görevleri hakkında bilgilendirme yaparak,
 • Oryantasyonda birlikte tesisi dolaşarak ihtiyacı olan durumlarda nerede neyi nasıl bulabileceğini refakatçi olarak göstererek,
 • İSG Politikasının oluşturulması ve güncellenmesinde öneri ve fikirlerimizi paylaşarak,
 • Özlük dosyalarında gerekli evraksal arşivlenmesini gerçekleştirerek,

Kaynağımız İnsan olduğu süreci ve çalışma hayatında insan en önemli değer olmasından dolayı Çalışanların ilk günden başlamak üzere her türlü tehlikeden korumak, oluşacak engelleri önceden görmek, önlem alarak sıfır risk oluşacak şekilde çalışmak iki departmanın çalışanlara verdiği önemin ve değerin en önemli göstergesi olacaktır.

Sevgi ve Saygılarımla

Özkan BAŞAK

17/06/2017