Bu yazımızda Bütçe Departmanı ile İK’nın iletişimi üzerinde duracağız.

Yazımızdaki amaç bu departmanın işleyişini incelemek değil, İK ile olan süreçlerinde birlikte nasıl yol alındığını ve ortaklaşa yapılan çalışmaların üzerinde durmaktır.

Bütçe departmanı ile çalışma ortaklığımız norm kadro çalışmaları ile başlar. Sonrasında organizasyonun insan kaynakları planlaması ile devam ederek gerek çalışan gerekse çalışanlar için tahsis edilen araç ve gereç bütçelemesi ile idari hizmetlerin bütçelenmesi ile devam eder. Bu arada çalışanın maaş, yan haklar ve tazminat ile yıllık izin ücret tutarları gibi çalışmalar ile sayısal bir raporlama ve yorumlama eşliğinde takip eder. Aylık, dönemlik ve yıllık bütçe fiili karşılaştırmalar ile de bütçelenen ile gerçekleşen arasındaki durum tespit edilerek nedenlerine bakılır. Ve bu nedenlere bağlı olarak bir sonraki dönemde bütçe çalışmaları kurgulanır.

Bütçe Departmanı ile Nasıl Çalışmaktayız?

 • Norm Kadro ve İK Planlaması yaparak,
 • Oryantasyon sürecine Bütçeyi de dahil ederek,
 • Yöneticilerime Bütçe okur yazarlık eğitimi vererek,
 • İşe Alım, Eğitim ve Organizasyonel Gelişimlerle ilgili tüm bütçelenecek kalemleri netleştirmek,
 • Doğru Bütçelerin yapılması için gerekli alt yapı çalışmalarını hazırlayarak,

Ortak Noktalarda Nasıl Buluşabiliriz?

 • Bütçe Kalemlerini ve gelişmeleri birlikte tanımlayarak,
 • İç Müşteri ve değer olan çalışanın memnuniyeti ölçülmesinde ortak bir çalışma yaparak,
 • Memnuniyet ölçümü ve değerlendirme sonucunda gerekli aksiyonlar için birlikte hareket ederek,
 • Gelen Şikayet, Öneri ve tespitleri beraber değerlendirip çözüm üreterek,
 • Harcama ve masraflarla ilgili süreçleri birlikte tanımlayarak,
 • Hedeflerle yönetim esasında performans sürecinde sayılı hedef ve tutarlar üzerinde birlikte çalışarak,

İK Olarak Biz Nasıl Destek Verebiliriz?

 • Çalışanlar hakkında sayı ve demografik yapı paylaşımları yapılarak,
 • Oryantasyon süreçlerinde Bütçe işleyişi ve görevleri hakkında bilgilendirme yaparak,
 • Bütçeleme süreci için gerekli prosedürlerin oluşturulması ve güncellenmesinde öneri ve fikirlerimizi paylaşarak,
 • Gerek departman gerekse yöneticilere Bütçe ile ilgili tazeleyici ve güncel bilgileri edinmeli için eğitimler aldırarak,
 • Bütçe için esas teşkil edecek ücret araştırma raporları hazırlayarak ve paylaşarak,
 • Yıllık ve dönemlik karşılaştırmalar için paylaşılmak üzere gerekli alt yapı çalışmalarını hazırlayarak, raporlar halinde sunulmasını sağlayarak,
 • Bütçe fiili karşılaştırmasındaki farklılıkların nedenlerini araştırarak çözüm için gerekli aksiyonları almak,

Sayılarla konuşmak dediğimiz;

Verilerin girilmesi, düzenlenmesi, analiz edilmesi, geçmiş dönem karşılaştırmaları, trend yorumları ile birlikte tüm bu süreçlerde gerek kaynak gerek maliyet ve gerekse zaman planlaması ve bütçelemesinde bütçe departmanı ile olan çalışma ortaklığımız günden güne artan önemde devam etmektedir.

Sevgi ve Saygılarımla

Özkan BAŞAK